Jazz-Rocking Pop

или изкуството да правиш каквото си искаш

Марина Драгомирецкая – вокал, Калин Жечев – пиано, Христо Ганев – перкусии

19 ноември 2012 г., 19 ч. Студио 5

Малко след като сме преминали на зимно часово време, Марина Драгомирецкая отново ще ни обгърне с топлия си глас в Студио 5, в понеделник, 19-ти ноември. Компания на сцената традиционно ще ѝ прави джаз пианистът Калин Жечев, а на перкусии към тях ще се присъедини Христо Ганев от Mango Duende.

Успешната съвместна работа на Калин и Марина е категорично засвидетелствана от зачестилите към джаз-дуото покани за изпълнения на родната фестивална сцена. През юли те бяха избрани да участват в първото издание на My Stage, в рамките на July Jazz в Смолян, а през октомври откриха Младежкия джаз фестивал в Димитровград.

Клубната сцена също не е непозната и за двамата. След като в края на миналия творчески сезон ни предложиха концерт, съставен изцяло от джаз стандарти, в началото на новия, ще чуем нещо малко по-различно. Предизвикателството, което са си поставили, за да ни изненадат през ноемврийската вечер в Студио 5, са поп-рок класики, пречупени през усещането за джаз импровизации – като се тръгне от 80-те години на миналия век и се стигне чак до наши дни.

И макар през ноември, макар в понеделник, всеки може да бъде част от изкуството да правиш каквото си искаш, особено в Студио 5, от 19ч. под звуците на Jazz-Rocking Pop и едно незабравимо пътуване в света на музиката!

Jazz-Rocking Pop

Or the art of doing whatever you like

 

Marina Dragomiretzkaya – voice, Kalin Zhechev – piano, Hristo Ganev – percussion

19th November 2012, 7 o’clock pm, Club Studio 5

A while after changing the clocks to the winter daylight-saving time, Marina Dragomiretzkaya will once again warm up our mood with her voice on Monday, 19th November 2012, in Studio 5. She will be traditionally accompanied by her stage partner the jazz pianist Kalin Zhechev, and Hristo Ganev – the percussionist from Mango Duende – will also join them for the performance.

The successful cooperation of Kalin and Marina is strongly proved by the more and more frequent invitations of the jazz duet to perform on the local festival stage. In July they were chosen to perform on July Jazz My Stage in Smolyan, and in October they were honoured to open the Youth Jazz festival in Dimitrovgrad.

The club stage is not any less familiar to both of them. After the concert of classic jazz standards they offered us in the end of the last creative season, now in the beginning of the new one, they are ready to show us something different. They challenged themselves to surprise us with pop-rock classics, touched by their unique jazz improvisation feel. That is what we will be able to listen to in Studio 5, at 7 o’clock pm – starting from the 80s and then coming right to right now.

And although in November, although on Monday, everybody could be part of the art of doing whatever you like, especially under the sound of Jazz-Rocking Pop and an unforgettable journey in the world of music!