“Spring Feeling” или усещане за пролет “Spring Feeling” or how we feel the spring

Пролетта е нежна, крехка и фина. Пролетта е слънчева, но понякога носи хлад. Пролетта е нетърпеливо чакана, и неусетно изпращана. Пролетта ще звучи в Арт-клуб Жреци на Музите на 23.03.2013г. от 20.00ч. с най-нежните, крехки и фини гласове от Училище за певци “D...