Трио “Ы” на гости в Нова Телевизия

Датата е 10-ти ноември. Предаването е “Събуди се…”. Часът е 8 сутринта. В събота.

Вярно, рано е, особено за почивен ден, но не и след като Трио “Ы” ще гостува в новото предаване на Нова Телевизия. И то точно на рождения ден на едната си третинка!

Авторите му твърдят, че то може да ни събуди “по един различен, неочакван и изключително зареждащ начин” и ние им вярваме. Казват още, че то “предлага различен и нестандартен поглед към заобикалящата ни действителност и актуалните събития” и може би точно затова са избрали да погледнат необичайната дата през очите на три млади момичета, избрали да изпълняват руска музика в 21-ви век.

За да разберете какво помнят Трио “Ы” от 10-ти ноември и какво се случва около тях на тази дата през 2012г., събудете се с тях в събота сутрин по Нова Телевизия.

 

Trio “Ы” – guests in Nova TV

 

It’s 10th November. The show is “Wake up…”. 8 o’clock in the morning. On Saturday.

It’s early especially for a non-working day but not so early when knowing that Trio “Ы” will be visiting the new show on Nova TV. And as lucky as it may be on the very birthday of one of its members.

The authors of the show claim that it could wake us up “in a different, unexpected and extremely refreshing way” and we believe them. They also say that “it offers a different and unusual view of the surrounding reality and the topics of the day” and probably this is why they chose to look at the unusual day from the eyes of three young girls, performing Russian music in 21st century.

If you want to know how Trio “Ы” remembers 10th November and what happens around them on this day in 2012, wake up with them on Saturday morning on Nova TV.